Hidro S – Vodovod i Kanalizacija

Hidro S predstavlja ogranak  firme Gorilaz doo Beograd (matični broj 20251271).  Specijalizovani smo za poslove priključenja stambenih i poslovnih objekata na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

Pored poslova vezanih za izvođenje radova kao što su:

  • polaganje i spajanje cevi,
  • podbušenje puteva,
  • izrada šahtova i hidranata…

bavimo se i izradom elaborata o izmeni saobraćaja, izradom geodetskog snimka kao i kompletnom pratećom dokumentacijom potrebnom za priključenje jednog objekta na gradsku  vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

Design

Vodovod

Sliders

Kanalizacija

Design

Hidrantske mreže

Design

Hidranti

Click edit button to change this code.Click edit button to change this text.