vodovod

About vodovod

Do sada smo postavili preko 500 kilometara uličnih vodovodnih u kanalizacionih mreža i legalno priključili više od 400 stambenih i poslovnih objekata na gradsku vodovodnu i nanalizacionu mrežu.