Izvodimo sve poslove na montaži kanalizacionih cevi i prikljućenje stambenih i poslovnih objekata na gradsku kanalizacionu mrežu.