Obavljamo sve neophodne poslove vezano za priključenje stambenih ili poslovnih objekata na gradsku kanalizacionu mrežu (sekundar).

Ukoliko je to neophodno, radove obavljamo bez raskopavanja ulica i javnih površina, sistemom podbušivanja dužine do 22m a prečnika Ø25mm- Ø 400mm.