Ukoliko prilike zahtevaju izradu delova uličnih kanalizacionih mreža (primar) kako bi Vaš objekat priključili na gradsku mrežnu infrastrukturu, u mogućnosti smo da izvedemo kompletne radove za zadatu trasu,

sa raskopavanjem i vraćanjem u prvobitno stanje ili podbušenjem ulica, trotoara, parkova i ostalih javnih površina.