Kod unutrašnje hidrantske mreže obavljamo poslove vezane za:

  • montažu zidnih hidrantskih ormarića sa montažom pocinkovanih cevi i
  • ugradnju hidrocil pumpi (uređaj za povišenje pritiska u mreži).